Miljödomstolen: Stenblock en positiv bevarandeåtgärd för fisket

by

– Greenpeace kräver lagar och regler som gör trålhinder onödiga

Stockholm, onsdag 21 oktober – Greenpeace utplacering av trålhinder i Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt krävde inget tillstånd. Det står klart sedan Miljödomstolen har avslagit Naturvårdsverkets överklagande av Länsstyrelsen i Hallands beslut.

Domen är ett kvitto på  att Greenpeace genomfört en laglig bevarandeåtgärd som syftar till att skydda de sand- och grusbottnar, djur, växter samt för Sverige helt unika bubbelrev och märlbottnar, som Natura 2000-områdena inrättats för att bevara. Samtidigt visar domen också att myndigheterna själva står handfallna inför uppgiften att bevara havsmiljön.

EU:s gemensamma fiskeripolitik, CFP, gör att det idag är i praktiken omöjligt att reglera destruktivt fiske i Natura 2000 och andra typer av marina reservat som ligger i ekonomisk zon. Samtidigt kräver EU:s miljölagar, Habitatdirektivet, att medlemsstaterna skyddar de utpekade arter och miljöer som Natura 2000 ska bevara. Enligt Habitatdirektivet ska medlemsstaterna införa skydda områdena inom sex år efter att de etablerats, annars dras staten inför EU-domstolen.

– Domslutet visar att ansvariga myndigheter – för att uppfylla åtagandena i Habitatdirektivet – själva kan placera ut fysiska hinder för att skydda unika havsmiljöer. Det går inte längre bara att skylla på usla fiskeregler i EU medan våra hav dör, säger Staffan Danielsson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

EU har i år startat en reform av den gemensamma fiskeripolitiken. Reformarbetet kommer att pågå  fram till 2012 och de nya reglerna ska träda i kraft 2013. Möjligheten att reglera fisket i marina skyddsområden är en av de många allvarliga brister som CFP-reformen måste lösa.

– Trålhinder är en nödåtgärd i brist på fungerande lagstiftning. Men om Sverige börjar att fysiskt skydda sina värdefullaste havsområden mot destruktivt fiske kommer det både lyfta behovet av CFP-reform i övriga medlemsstater och hjälpa till att genomföra EU:s miljölagar, säger Staffan Danielsson.

Miljödomstolen skriver i domen att ”Det är [därför] uteslutet att åtgärden skulle utgöra en risk för betydande påverkan på de utpekade naturmiljöerna och arterna. Det är uppenbart att de av Naturvårdsverket anförda resonemangen om ”eventuella icke önskvärda effekter” faller. Naturvårdsverket har inte belagt sina påståenden med någon form av fakta eller dokumentation som skulle kunna stödja vad som framlagts i överklagandet”.

”Inget tyder på att de av Greenpeace utförda åtgärderna står i motsatsställning till andra planerade eller möjliga bevarandeåtgärder. Sammantaget torde det även vara så att de utförda åtgärderna från fiskesynpunkt kommer få huvudsakligen positiva följder”.

– Studier av redan existerande marina reservat, stängda för fiske, visar att yrkesfiskets fångster ganska snart blir bättre utanför reservaten. Därför är möjligheten att reglera- och även förbjuda fiske i skyddade marina områden viktiga både för att havsmiljöns återhämtning och för att skapa ett långsiktigt hållbart fiske, säger Staffan Danielsson.

Greenpeace uppmanar den svenska regeringen att agera för en radikal reform av CFP. Särskilt viktigt är att det förslag till ny politik som EU-kommissionen nu arbetar på ska innehålla:

  • Krav på att medlemsstaterna gör bindande åtaganden för att minska fiskeflottornas fångstkapacitet
  • Regler som gör det möjligt för medlemsländerna att själva reglera och förbjuda fiske i olika typer av marina skyddsområden
  • Regler som gör att fångstkvoterna inte kan sättas högre än den maxfångst som den vetenskapliga rådgivningen rekommenderar

Hela domen hittar du här

För mer information kontakta:

Staffan Danielsson, ansvarig för havsfrågor Greenpeace, 070 353 65 85

Jan Isakson, pressekreterare Greenpeace, 070 608 74 83

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: