Greenpeace yttrande över de remisssvar Länsstyrelsen i Hallands län mottagit

by

Sammanfattning
Det åligger Sverige att bibehålla eller återställa gynnsam bevarandestatus i Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund och alla andra Natura 2000 området. Regeringen har hittills förhållit sig passiva i frågan trots att tidsfristen för att ha etablerat ett fullgott implementerat skydd går ut i november i år och Sverige då kommer att bryta mot EU-lag. Greenpeace överväger därför att formellt klaga hos EU-kommissionen med syftet att få saken prövad i EG-domstolen om skyddet inte implementeras i tid.

Staten måste nu börja ta sitt ansvar och upprätta ett juridiskt skydd för Fladen och Lilla Middelgrund, eftersom det inte är Greenpeace uppgift att utföra myndigheternas arbete Den svenska regeringen hävdar att havsmiljön är en prioriterad fråga vilket kan ifrågasättas när inte ens EU:s minimikrav om åtgärder i marina Natura 2000-områden utförts. När det gäller marina områden med fiskebegränsningar ligger vi fortfarande decennier efter länder som t.ex. Egypten, Venezuela och Indonesien. Regeringen bör omgående göra en nationell genomgång av de marina Natura 2000-områdena i syfte att kunna inkomma med en samlad ansökan till EU:s fiskepolitiska beslutsorgan om begränsningar av fisket. Begränsningar behöver införas för att uppnå gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som de marina Natura 2000-områdena ska skydda.

Tills svenska politiker tagit sitt ansvar och etablerat ett permanent fiskeförbud kan det bli nödvändigt för Greenpeace att vidta nödvändiga bevarandeåtgärder och etablera ett fysisk skydd i enlighet med undantaget i miljöbalkens sjunde kapitel (kap 7, § 28 a, andra stycket).

Under Sveriges kommande ordförandeskap i EU bör Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson kraftfullt driva den reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik som nu påbörjats. I denna diskussion måste Sverige tydligt framhålla behovet av en integrerad havsförvaltning där konflikten mellan naturvårdens intressen och fiskeripolitiken blir löst. Fladen och Lilla Middelgrund med alla rättsliga oklarheter och komplicerade processer som krävs för att skydda dem är tydliga exempel på att det saknas en sammanhållen havsförvaltning som tar utgångspunkt i ekosystemansatsen. Tills svenska beslutsfattare tagit sitt ansvar kan det bli nödvändigt för Greenpeace att vidta bevarandeåtgärderna för att uppnå bevarandemålen. Vi konstaterar att denna åtgärd inte är tillståndspliktig.

Läs hela yttrandet här (pdf)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: