Hej och välkommen!

by

Dima Litvinov, Kampanjledare för havskampanjen Greenpeace Norden

Under ett tiotal år har jag haft nöjet att få arbeta med Greenpeace Havskampanj.  Arbetet har tagit mig till många av jordens hav – från Östersjön till Stilla havet, från Barents hav och Karahavet i norr till Södra Ishavet; från små hamnar i Argentina till stora, industriella europeiska landningshamnar; från 100 meter långa supertrålare till 9 meters garnbåtar; från skepp i statlig ägo till rostiga skrov utan flagg och med övermålat IMO-nummer .

Under årens lopp har jag gång på gång mötts av en situation som förefaller absurd, och som man inte ofta möter på torra land: nämligen en dryg, komplicerad, ineffektiv och ofta icke-existerande lagstiftning för reglering av mänskliga aktiviteter till sjöss. Inte minst har jag sett det i europeiska vatten.

Man hör ibland åsikten att EU:s vatten är överreglerade och jag kan till viss del hålla med. Det finns flera olika instanser som reglerar individuella aspekter av mänskliga aktiviteter i EU-vattnen.  Samtidigt ser jag också att mängden instanser lätt leder till en UNDERREGLERING, där viktiga frågor hamnar mellan stolarna, eller knuffas från ett bord till ett annat.

Denna underreglering – som ett resultat av överregleringen – upplever jag särskilt i frågor som rör bevarandet av havsmiljön. Ingen enskild instans har idag möjligheten att agera för att verkligen skydda känsliga marina ekosystem från mänsklig påverkan. Inte minst när denna påverkan är relaterad till fiske.

EU har ett starkt verktyg för bevarandet av miljön – Natura 2000 konceptet.  Medlemsstaterna kan (och måste) föreslå ett representativt nätverk av skyddsvärda naturområden som, efter godkännande från EU, skyddas från negativ påverkan av mänskliga aktiviteter.   Rimligen är det naturskyddsmyndigheterna som ansvarar för beredningen och implementeringen av dessa. Detta fungerar bra på land.

När det kommer till havet, och mer specifikt till frågan om skydd för känsliga marina levnadsmiljöer från negativa effekter av fisket faller dock systemet.  De nationella miljömyndigheterna finner sig plötsligt bakbundna  — de har inte rätten att införa ett fiskeförbud. Det enda sättet at få ett sådant fiskeförbud juridiskt, åtminstone utanför 12 sjömil gränsen, är genom ett beslut i jordbruksministerrådet – en väldigt krånglig och politisk dyr väg som ingen nationell naturvårdsmyndighet är villig att ta.

Resultatet är absurt – runt omkring EU:s kuster finns en rad områden som forskare och myndigheter anser innehåller höga naturvärdena som hotas av fiske. Dessa områden är deklarerade på pappret som skyddade områden. Men den förstörande aktiviteten – fiske – är inte förbjudet.

Skulle en liknande situation kunna uppstå på land? Knappast. Ett naturreservat i skogen där all skadlig verksamhet är förbjuden, men avverkning tillåten är svårt att föreställa sig.

Under många år har Greenpeace (och självklart även andra) arbetat med att försöka eliminera denna absurditet i den Europeiska lagstiftningen.  Och under alla dessa år har man fortsatt att bedriva destruktivt fiske i  Natura 2000 områdena, medan diskussionerna i maktens korridorerna dragit längre och längre ut på tiden.  Förra året tog vi ett mer aktivt steg i vårt arbete för att skydda den marina miljön genom att rent fysiskt skydda ett  område med höga biologiska värden som myndigheterna  misslyckats med att skydda juridiskt.

Vi placerade en rad fiskehinder på havsbotten kring Sylt Yttrerev, en oerhört känslig del av Nordsjön vid tyska kusten. Vi lyckades med att genomföra regeringarnas jobb åt dem – nämligen stoppa destruktivt fisket i ett område som tyska regeringen själv (med EU:s godkännande) anser bör skyddas.

I år väljer vi på Greenpeace att fokusera lite närmare på två liknande områdena – Lilla Middelgrund och Fladen i Kattegatt. Både områdena är designerade Natura 2000 områden. I båda områdena har man identifierat bottenfiske som ett av hoten mot naturvärdena. I inget av dem två områdena har man infört ett fiskeförbud.  Vad vi vill se är ett agerande från den svenska regeringens sida för att eliminera problemet:

– Det alla bästa, hade självfallet varit en mycket mera streamlined lagstiftning där miljömyndigheterna i enskilda medlemsstater har möjlighet att  införa förbud mot alla mänskliga aktiviteter (inklusive fiske) som kan skada en designerad Natura 2000 området. Sverige bör arbeta för detta inom EU, särskilt under sitt kommande ordförandeskap.

–Tills en sådan lagförändring är på plats skall man använda de existerande spelreglerna, även om de är jobbiga, krångliga och politiskt obekväma – vilket innebär att i varje enskilt fall där det behövs ska man arbeta för att få EU:s Ministerråd att införa fiskeförbud.

–Man ska också leta efter andra, innovativa lösningar.  Myndigheterna kan vidta samma åtgärder som Greenpeace genomförde på Sylt – nämligen att placera fiskehinder i och omkring de områden där naturvärden hotas av fiske.

I väntan på att ett skydd är instiftat planerar vi att genomföra samma aktiviteter som vi gjorde ifjol på Sylt – nämligen att placera trålhinder på havsbotten för att skydda Fladen och Lilla Middelgrunden.

Det är ett storskaligt projekt vi föreslår. För att optimera resultatet vill vi genomföra en gedigen miljökonsekvensbeskrivning där vi vill inta opinion från så många håll som möjligt med relevanta kunskaper, även om vi inte är lagligt bundna att söka tillstånd eller genomföra en sådant miljökonsekvensbeskrivning.

Vi ser denna webbsida som ett viktigt verktyg i MKB processen – det är här vi kommer att publicera alla kommentarer och den diskussion som vi hoppas att väcka med vårt förslag. Vi kommer att skicka ut förslaget och MKBn till en rad individer och instanser vars åsikter vi är särskillt måna att få del av. Alla är dock välkomna att kommentera förslaget, antigen form av en kort kommentar, eller genom att bli en mer formel ”remissinstans”.

Utöver detta forum kommer miljökonsekvensbedömningen att baseras på åtminstone ett offentligt samråd. Vi kommer också att fortsätta gräva efter mer information i forskningsrapporter, myndigheternas arkiv, och ute på haven för att göra det slutliga projektet så perfekt som möjligt.

Tack för ert deltagande! Vi hoppas på en livlig diskussion här, och än en gång – välkomna!

Dima Litvinov
Kampanjledare
Havskampanjen Greenpeace Norden

Annonser

21 svar to “Hej och välkommen!”

 1. Spöfiskare Says:

  Denna åtgärd är helt nödvändig för att få stopp på trålfisket i det känsliga områdena i Kattegatt. Havet väntar inte på politikerna och yrkesfiskarna fiskar som om banken sagt upp deras lån.

  Börja med trålhinder och marina reservat i Kattegatt snarast!

 2. Jonatan Hammar Says:

  Äntligen händer det något, jag hoppas regeringen tar sig samman och slänger ut egna trålhinder mellan era.

  jag är ganska säker på att detta är vad alla anser bäst även om man inom politiska kretsar säkert pratar tyst om det, jag betvivlar starkt att någon utanför kretsen av hårdföra yrkesfiskare skulle ha något att invända till denna beprövade metod som visat goda resultat inom många områden över världen
  vill också påpeka att många yrkesfiskare jag talat med redan hurrar för denna bevarandehandling som de anser på sikt kommer att vara alla yrkesfiskare till godo

 3. Stefan Olofsson Says:

  Kan bara lyfta på hatten inför Greenpeace!
  Fortsätt med det ni gör det gynnar alla till slut
  och när våra lama politiker inte vågar är det
  skönt att ni gör det!

 4. Mikael Says:

  Helt underbart att ni vågar göra något som verkligen gör nytta, när politikerna är för rädda för att gå emot yrkesfiskarna och deras lobbyister. Hoppas verkligen att detta genomförs fullt ut för att bevara några av våra mer värdefulla havsområden runt Sveriges kuster. Tack på förhand!

 5. klas gustavsson Says:

  tack för detta berömvärda initiativ

 6. Jan Arvidsson Says:

  Ni anser det altså helt oproblematiskt att Greenpeace tar lagen i egna händer eftersom politikerna inte gör vad Greenpeace vill?

  Varför inte låta fiskarna förvalta över områdena? Att tro att fiskeindustin skulle göra sig själv bankrutt genom att fiska ut havet är helt naivt.

  • Mikael Says:

   Det Greenpeace nu ska göra är inte vad bara de själva vill. Det är troligen vad de flesta som värnar livet i havet vill. Som de flesta sedan länge insett klarar inte yrkesfiskarna själva att förvalta haven på sikt.

   Det handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt, idag. Tråkigt nog är många yrkesfiskare just naiva och när skeppare på västkusttrålare uttalar sig och berättar att ”havet är till för att slitas ut som en tröja” så är det inte svårt att inse hur väl våra vatten kommer att förvaltas av dem.

  • Ann Nilsson Says:

   Tyvärr har tidigare erfarenheter visat att det typen av åtgärd som föreslås, att låta fiskarna förvalta över områdena, inte alls säkerställer bevarandet av särskilt skyddsvärda områden. Det förslag som Greenpeace presenterar förefaller både effektivt för sitt syfte, att skydda ekosystemen, och som en kostnaseffektiv lösning. Det har till och med tagits fram en MKB. Lite gulligt.

 7. Pierre Ringborg Says:

  Som en s.k. ”ansvarig politiker” drevs denna frågan om marina reservat i det aktuella området hårt av oss varbergspolitiker som hade makten under åren 1994-98 i Varbergs kommun.
  Att Greenpeace nu vill ta till till drastiska åtgärder för att uppmärksamma frågan igen välkomnar jag och ska komma till ert informationsmöte 12 mars i Varbergs Folkets hus. Greenpeace behövs!

 8. Marcus Says:

  Detta är ett OK förslag men egentligen finns ett mycket bättre alternativ. Anlägg vindkraftsparker i de aktuella områdena. Detta försvårar utfiske, ger bra skyddsområden får småfisk och ger oss miljövänlig el. Tyvär har väl Greenpeace inte de resurser som krävs för detta.

 9. örjan Says:

  Bra fortsätt så! Vi är ytterst få yrkesfiskare kvar nu efter de sista årens alla nya restriktioner. Jag är faktiskt ganska trött på det hela. Har i min enfald trott att det skulle gå att bedriva ett långsiktigt hållbart fiske,
  men börjar nu tvivla. Fisk skall tydligen vara odlad Norsk Lax. Varför har vi hamnat på kollitionskurs. Vi vill ju båda parter att fisken skall finnas i framtiden.
  MVH Örjan Carlson ”NC 330 Kristin” Cuxhaven.

 10. Enlevandefjord Says:

  Vi behöver sannerligen skydda vår ömtåliga havsmiljö! Jag följer projektet med stort intresse!

 11. Joakim Says:

  Bra mycket bra . Marina reservat och hinder för destruktivt fiske är Lösningar för att rädda vårt hotade hav Jag är mycket glad över Greenpeace fina initiativ.

 12. Ingela Says:

  Heja Greenpeace! Jag stöttar projektet till fullo!

 13. Monica Says:

  Ljuvligt att höra att något görs, synd att inte mer görs. Kan man inte använda sig av betongfundament, sådana som man använder vid byggen av vågbrytare. Dessa kan ju produceras i massor.

  En eloge till Er alla som jobbar med detta, både på hög och låg nivå.

 14. Leif Pettersson Says:

  När nuvarande miljöminister ej uppfyller sina löften,då låter Greenpeace
  förslag med fysiska trålhinder nödvändigt.

 15. Rasmus Says:

  Att greenpeace vill införa fler marina reservat i Sverige är väldigt bra men att säga att det inte finns några med totalt fiskeförbud är ren och skär lögn.

  I slutet av december 2008 togs beslutet att fredningsområdet i Kattegatt skulle införas vilket det gjorde 1 jan 2009. Detta område är indelat i flera zoner med olika hårda fiskeförbud. I en av zonerna, den med störst relevans för torskens reproduktion är allt fiske förbjudet. Sammanlagt innefattar området med alla zoner ca en 6-7:del av hela Kattegatts yta.
  Att detta område valdes istället för Lilla middelgrund eller Fladen baseras på vetenskapliga belägg att det skulle hjälpa torskens reproduktion.

  Vidare har hela Öresund haft trålförbud sedan 1932, endast ett väldigt småskaligt trålfiske (mest av marinbiologiska institutioner) accepteras.

  Att Greenpeace väljer att inte nämna dessa fakta i vare sig sina miljökonsekvensbeskrivningar som i sina rapporter tyder på ett halvhjärtat och tafatt försök att skapa en beslutskraft som idag redan existerar.

  Det enda sättet att hjälpa våra hav är att det, exakt som det nu har skett, införs denna typ av marina reservat. Att en NGO som Greenpeace kommer med förslag och feedback är alltid bra men storskaliga beslut skall tas av de som innehar kunskap och erfarenhet. All sans och logik talar emot att slänga hundratals ton sten över ett känsligt ekosystem.

  Till sist kan jag tillägga att en miljökonsekvensbeskrivning skriven av Greenpeace själva inte direkt höjer mitt förtroende för projektet. Hade ni velat verka seriösa hade ni anlitat ett av de flera erkända konsultföretag inom området.

  • Dima Litvinov Says:

   Hej Rasmus!

   Tack för ditt inlägg! Du har helt rätt i ditt resonemang angående det fredade området i Kattegatt. Greenpeace stödjer upprättandet av det totala torskfiskeförbudet i ett av Katteagattbeståndets känsligaste zon.
   Jag står dock fast med vårt påstående att det inte finns några marina reservat med total fiskeförbud i Sverige. Området med fiskeförbudet i Kattegatt är inget reservat. Fiskeförbudet där är en vanlig fiskeriförvaltningsåtgärd.

   Detta är en principiell skillnad. I fallet Kattegatt handlar det om torskens reproduktion, som du mycket riktigt skriver.. Vid eventuell återhämtning av beståndet kan förbudet tas bort och fisket påbörjas igen.

   Ett reservat däremot är inrättat som ett instrument för att skydda en hel levandsmilö. Det handlar inte bara om torsk. Vi är ute efter ett system av reservat som utgör ett starkt och effektivt hinder mot de negativa ekosystemeffekter som vissa fiskemetoder kan ha.

   Dessa två medel – fiskeförbud och förbud mot trålning som en miljöskyddsåtgärd – är båda mycket viktiga fast olika i syfte. Trålfiskehinder i Lilla Middelgrund och Fladen utgör ett effektivt och essentiellt skydd fören känslig och skyddsvärd bottenflora och –fauna, medan ett fiskeförbud värnar om torskbeståndet.

   Angående påståendet att storskaliga beslut bör fattas av de som innehar kunskap och erfarenhet så är underlaget för skapandet av natura 2000-områden vid Lilla Middelgrund och Fladen framtaget av länsstyrelsen. Det är alltså tyvärr inget som Greenpeace kan ta åt sig äran för.

   Slutligen detta med konsulter. Vi valde att skriva MKB:n själva eftersom projektet inte är speciellt stort eller komplicerat – det är inget kärnkraftverk vi bygger. Vi har dock redan under upprättandet tagit emot rådgivning från en mängd olika parter med expertis på området. Och vi jobbar kontinuerligt på att förbättra den slutliga versionen – den här dialogen är en del av processen.

   Dima Litvinov
   Kampanjledare för havskampanjen Greenpeace Norden

   • Rasmus Says:

    Om greenpeace nu vill att dessa två områden ska bli klassade som naturreservat, något som jag helt stöttar, varför är det inte i den riktningen ni arbetar?
    Lämna in en ansökan om naturreservat, lobbya för att göra områdena till nationalpark men dumpa inte hundratals ton sten över två av Sveriges känsligaste ekosystem. Detta är ett solklart fall av impulsåtgärd där de långsiktiga effekterna inte beaktas. I Sverige är vi av lag krävda att använda försiktighetsprincipen, är vi inte säkra på alla negativa effekter ska åtgärden inte utföras. Att er jurist säger att ni inte behöver tillstånd är ingen ursäkt, enda anledningen till att tillstånd inte krävs är att liknande fall inte har förekommit tidigare i Sverige. Detta är en miss i lagstiftningen som jag kan tycka en så högt beaktad organisation som greenpeace skulle sträva efter att åtgärda istället för att utnyttja.

    Det finns ingenting i era argument som med säkerhet säger att era dumpningsplaner kommer verka positivt för dessa två områden. Om tråltrycket minskar kan det ju även bero på att hälften av Sveriges fiskeflotta håller på att skrotas eller att fiskefredningsområdet fungerar. Men det är med all säkerhet så att ni kommer förändra habitaten för hundratals olika arter, har vi riktig otur med irreversibel effekt. Bevarandeplanerna för Fladen och Lilla Middelgrund nämner ju just substratförändringar med mer hårda ytor som ett av hoten mot områdena (samma argument som ni använder i er MKB…).

    Om nu era miljökonsekvensanalyser inte stämmer, om era stenblock förvärrar situationen, kommer då greenpeace stå för bortförseln av dessa block? Eller kommer ni bara skaka av er detta misstag tillsammans med de många andra och hitta nya områden att leka miljöpolis.

 16. Sussi Says:

  Krisen för de marina ekosystem är nu så omfattande att de är synliga för alla. Förvaltningen har misslyckats, vilket inte är någon hemlighet. Nationellt som internationellt. Det är bråttom med akuta åtgärder för att rädda hela ekosystem OCH genetiskt unika arter…. detta gäller inte minst i Kattegatt. Tack, Greenpeace, för att NI fokuserar, pekar med hela handen och får politiker och myndigheter att vakna. Marina reservat är rätt lösning i rätt tid. Det är inte en dag för tidigt att skydda de befintliga Natura 2000 områden på riktigt och inte bara på pappret.

  ”Som på land således också i havet” – bör gälla.

  Mitt helhjärtade stöd….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: